Dzisiaj jest czwartek, 25 Lip 2024
Znajdujesz sie w:     Bursa Regionalna
Zakwaterowanie wychowanków w Bursie Regionalnej w Ostrołęce na rok szkolny 2022/2023

Informujemy, że kwaterowanie młodzieży odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2022 r.:

  • wychowankowie nowoprzyjęci do bursy — w godzinach 14:00 – 15:30,
  • wychowankowie kontynuujący zamieszkanie w bursie — w godzinach 16:00 – 20:00

oraz

1 września 2022 r. w godzinach 8.00 – 15.00 — wychowankowie nowoprzyjęci i kontynuujący zamieszkanie w bursie.

W dniu zakwaterowania do placówki wraz z dzieckiem może wejść tylko 1 opiekun.

Wychowanków nowoprzyjętych prosimy o przywiezienie ze sobą odpisu skróconego aktu urodzenia lub tymczasowego dowodu osobistego i zaświadczenia z Urzędu Gminy lub Miasta o zameldowaniu na pobyt stały.

Wychowankowie, którzy nie zgłoszą się do bursy do dnia 1 września 2022 r. do godz. 15:00 i nie powiadomią (telefonicznie) o przyczynie swojej nieobecności zostaną skreśleni z listy mieszkańców Bursy Regionalnej w Ostrołęce.

Do bursy należy przywieźć:
•    poszwę na kołdrę, poszewkę na poduszkę, prześcieradło,
•    talerzyk, kubek i sztućce, które mogą się przydać w pokoju do własnego użytku,
•    klapki pod prysznic i obuwie na zmianę,
•    ręcznik i przybory toaletowe,
•    ścierkę do naczyń.

W dniu 31 sierpnia o godz. 15:30 w sali nr 38 odbędzie się zebranie rodziców wychowanków z Dyrektorem i wychowawcami bursy.

W dniu zakwaterowania należy dokonać wpłaty kaucji w wysokości 100 złotych, gotówką w kasie bursy.

Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie należy dokonywać bezwzględnie do 15 dnia każdego miesiąca przelewem na konto bankowe Bursy Regionalnej w Ostrołęce:
61 1020 1026 0000 1502 0230 2271

Na dowodzie wpłaty proszę wpisać nazwisko i imię dziecka oraz informację, że wpłata dotyczy wyżywienia i zakwaterowania za miesiąc ……… (proszę wpisać miesiąc i rok, którego wpłata dotyczy).

Wyżywienie rozpoczyna się w dniu 5 września 2022 r. od obiadu.

Z poważaniem
Alina Ambroziak
Dyrektor Bursy Regionalnej w Ostrołęce