Dzisiaj jest wtorek, 25 Cze 2024
Znajdujesz sie w:     Bursa Regionalna > UROCZYSTOŚCI

Uroczystości

Bursa to nie tylko miejsce odpoczynku po ciężkiej i wytężonej pracy w szkole, ale również miejsce zabawy, spotkań, organizacji wielu uroczystości. Przez zabawę można także uczyć i wychowywać dążąc do wszechstronnego rozwoju wychowanka. Dajemy również wzór do naśladowania naszym wychowankom, którzy w przyszłości być może będą również kształcić.
Głównym zadaniem wychowawców i wychowanków jest przygotowanie na te uroczystości części artystycznej, a także dekoracja sali. Wszystko zależy tutaj od pomysłowości i inwencji organizujących daną uroczystość oraz zaangażowania „scenicznego” wychowanków. Jest to dla nas duże wyzwanie, ciężka praca, ale także przyjemność i duża satysfakcja. Zdobywamy w ten sposób nowe doświadczenia zawodowe i lepiej poznajemy naszych wychowanków. W nowych warunkach i sytuacjach są oni o wiele bardziej swobodni, chętniej angażują się w rozmowę, ujawniają swą pomysłowość i talenty: aktorskie, taneczne, muzyczne, dekoratorskie. W takich okolicznościach zawsze dbamy o to, aby każdy znalazł dla siebie jakąś rolę, oczywiście na miarę swoich możliwości i chęci.

Uroczystości są tą formą pracy wychowawczej, która w sposób bezpośredni upowszechnia dorobek kulturalny. Dostarcza bodźców emocjonalnych i jest źródłem doznań estetycznych. Sprzyja aktywności wychowanków, rozwija ich zdolności i zainteresowania, kształtuje poglądy i przekonania, kształtuje postawy twórcze i odtwórcze oraz przygotowuje świadomego odbiorcę kultury.
Organizowanie takich imprez polega przede wszystkim na inspirowaniu działania wychowanków.
Jest to bardzo ważny element pracy wychowawczej. Przebieg większości uroczystości to efekt naszej wspólnej pracy. Wychowankowie Bursy mają uzdolnienia i talenty artystyczne, recytatorskie i wokalne. Imprezy te dowartościowują oraz pozwalają osiągnąć sukces czyli zaspokoić jedną z podstawowych potrzeb psychicznych. Staramy się te umiejętności wykorzystywać i rozwijać. Organizacja życia kulturalnego służy też planowemu kształtowaniu w wychowankach kultury osobistej, wyrażającej się w języku, ubiorze, zachowaniu, przestrzeganiu podstawowych form grzecznościowych. Istotnym warunkiem powodzenia w przygotowaniu i organizacji każdej uroczystości jest uświadomienie wychowankom celów i zadań, jakie ma spełnić ta uroczystość, czyli takie zorganizowanie imprezy, aby zainteresowała innych i dała zadowolenie wykonawcom. Organizując uroczystości dążymy do wszechstronnego rozwoju wychowanków. Staramy się stwarzać szczególnie dobre warunki do rozwoju wyobraźni i ekspresji werbalnej, plastycznej, muzycznej i ruchowej. Zastosowane propozycje metodyczne i dydaktyczne rozbudzają zainteresowania artystyczne podopiecznych, dając im przez to wiele radości i satysfakcji z pracy i osiągnięć. Są to świadome działania, które prowadzą do lepszej jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej. Poprzez organizację różnorodnych imprez i uroczystości kształtujemy w młodych ludziach wartościowe społecznie postawy, które w przyszłości umożliwią im aktywne uczestnictwo w życiu rodziny, szkoły i środowiska.

Uroczystości organizowane na terenie Bursy długo pozostają w pamięci młodzieży. Są tematem miłych wspomnień. Dzięki takim uroczystościom zacieśniamy nie tylko więzi między nami, ale uświadamiamy sobie, że wszystko, co zrobimy i czego nie zrobimy będzie z korzyścią lub stratą dla nas wszystkich nauczycieli, wychowanków. Tylko od nas zależy, jak to wykorzystamy.

Otrzęsiny wychowanków z klas I szkół ponadgimnazjalnych

Pierwszą z imprez która integruje wszystkich wychowanków są „Otrzęsiny” wychowanków z klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych. Impreza ta, zwana popularnie „otrzęsinami”, przebiega w każdym roku szkolnym pod innym hasłem. Głównym celem tego przedsięwzięcia jest przełamanie istniejących barier pomiędzy młodzieżą klas pierwszych a wychowankami klas starszych. Otrzęsiny są dobrą formą integracji wychowanków, gdyż zawierają elementy zabawy z dużą dozą humoru oraz sprzyjają tworzeniu pozytywnych relacji między wychowankami.

Uczestniczenie w Otrzęsinach stwarza wychowankom warunki do szybkiej adaptacji, pokazuje zdolności i zainteresowań wychowanków klas pierwszych. Prowadzący uroczystość organizują imprezę w takiej formie, aby bawiła wszystkich i nie obrażała nikogo. Konkursy są zabawne i atrakcyjne. Obowiązuje zasada: otrzęsiny organizujemy dla wychowanków z klas pierwszych, a nie ich kosztem. Cała impreza odbywa się w bursowej świetlicy, gdzie zmasowane tłumy pierwszoklasistów czekają nieświadome tego, co ich czeka. Aby zwyciężyć, muszą dobrze się bawić w przygotowanych konkurencjach. W czasie „otrzęsin” nowicjusze poddawani są próbom zręczności, uzdolnień i umiejętności. Rywalizacja między wychowankami, o przetrwanie jest bardzo zacięta. Jedną z pozytywnych rzeczy, jest atmosfera panująca w czasie otrzęsin. Jest to atmosfera ogólnej luźnej zabawy z dużą dozą humoru. Młodzież jest bardzo zaangażowana w całe przedsięwzięcie, co jest dużą nagrodą dla organizatorów tej imprezy. Już na otrzęsinach dochodzi do zawierania znajomości pomiędzy wychowankami z klas pierwszych a ich starszymi rówieśnikami. To można uznać za duży plus na konto imprez tego typu. Z ogólnych relacji uczestników otrzęsin wynika, że impreza bardzo im się podoba. W poczet społeczności bursy przyjmowani są po złożeniu przyrzeczenia w obecności wszystkich uczestników uroczystości. Cała impreza kończy się dyskoteką.

Wieczór Wróżb Andrzejkowych

To wieczór przepowiedni i wróżb. Każdego roku w miesiącu listopadzie nadchodzi taki wieczór gdzie wszyscy przenosimy się w krainę czarów, tradycji, wróżb, przepowiedni i magicznych zaklęć. Wszystkich uczestników zabawy andrzejkowej witają wróżki. To za sprawą ich magicznego wyglądu i nastroju jak i tworzą (zapalone świece, magiczny krąg, tajemnicza muzyka), przenosimy się w świat czarów. W atmosferze czarów i magii cały wieczór trwa lanie wosku, wróżenie z kart, butów, obrączek, odczytywanie „Horoskopu Andrzejkowego” – przepowiadającego każdemu ze znaków zodiaku przyszłość na najbliższy rok, Są wróżby z dat urodzenia, losowanie kolorowych karteczek gdzie każdy kolor ma inne znaczenie.

Głównym celem organizacji tej uroczystości jest zapoznanie uczestników z tradycjami, zwyczajami, obrzędami andrzejkowymi, poznanie wróżb i przepowiedni, historii święta, uświadomienie wychowankom jak dużą rolę odgrywały i odgrywają w życiu ludzi czary, wróżby i przepowiednie, Wiele rzeczy dzieje się w ten wieczór, coś nas zaskakuje, rozśmiesza, lub nie do końca podoba. Jest to czas zabawy – gdzie stajemy się dziećmi – nie wzrostem, latami, ale w myślach i pragnieniach. Młodzież z ochotą i zaciekawieniem poznaje przyszłe losy swojego życia osobistego i zawodowego jednocześnie świetnie się przy tym bawiąc. Uroczystość kończy się wspólną zabawą na dyskotece.

Wieczerza Wigilijna

Piękną tradycją organizowaną na terenie Bursy stała się „Wieczerza Wigilijna”. Wieczór ten symbolicznie obchodzony jest u nas zawsze kilka dni wcześniej, zanim jeszcze wszyscy rozjedziemy się do swoich rodzinnych domów. W tej doniosłej uroczystości uczestniczy młodzież bursy, pracownicy oraz zaproszeni goście. Program artystyczny uwzględnia elementy tradycji i obrzędowości, jest przedstawieniem pełnym wielu wrażeń artystycznych. Życzenia świąteczno – noworoczne wprowadzają zebranych w niecodzienną świąteczny nastrój.

Przy świetle stojących świec, wspólnie zasiadamy do stołu którego wystrój dorównuje świątecznej atmosferze. Wspólnie jemy posiłek wigilijny (możemy skosztować tradycyjnych potraw wigilijnych: są pierogi z kapustą i grzybami, barszcz czerwony, karp, śledzik, sałatki, ciasto z makiem i inne pyszności). Wspólny śpiew kolęd stanowi jakby dług wdzięczności względem każdego, który dołożył swoją cegiełkę do tego, by ten niepowtarzalny wieczór mógł być zapamiętany na długo przez mieszkańców Bursy i gości, którzy w tym dniu go odwiedzili.

Wigilia w Bursie to uroczystość szczególna. Jest okazją, by wyciszyć się, zadumać, popatrzeć na siebie z życzliwością i uśmiechem, zapomnieć o nieporozumieniach. Piękna część artystyczna i przesłanie oby przyświecało wszystkim uczestnikom uroczystości w ich dalszym życiu.

Święto Bursy

Pod koniec roku szkolnego w Bursie Regionalnej Młodzieżowa Rada Bursy organizuje „Święto Bursy”. Głównym celem uroczystości jest kształtowanie umiejętności „zdrowej” rywalizacji i współdziałania, rozwijanie kreatywności, zdolności plastycznych i tanecznych oraz prezentacja pracy własnej i grupy.

Rywalizacja wychowanków o Puchar Dyrektora Bursy i tytuł Najlepszej Grupy toczy się w przeróżnych konkurencjach, czasem pod wybranym tematem wspólnym (było m.in. na ludowo: „Wypiek kurpiowski”, „Bukiet kurpiowski”, „Robimy byśki”, „Pokaz mody ludowej”, „Kurpiowski tłumacz”, „Ludowy taniec na wesoło”, „Gadka kurpiowska”). Konkurencje są bardzo pomysłowe tak jak wychowankowie Bursy. Na pewno jest ciekawie, wesoło i śmiesznie, a impreza obowiązkowo musi zakończyć się ogniskiem.

Zakończenie roku

Ostatnią uroczystością podsumowującą wspólnie spędzone chwile jest uroczystość zakończenia roku. Część artystyczną przygotowują przedstawiciele samorządu, podczas której podsumowujemy chwile spędzone w Bursie, odtwarzamy w pamięci miniony rok.

Wspólnie żegnamy koleżanki i kolegów kończących szkoły i wkraczających w kolejny etap życia. Opiekunowie podsumowują pracę poszczególnych osób – wychowanków, którzy aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalno-społecznym Bursy. Za swoją aktywność otrzymują oni atrakcyjne nagrody. Uroczystość kończy się wspólnym poczęstunkiem, życzeniem sobie nawzajem prawdziwie radosnych i spokojnych wakacji.