Dzisiaj jest wtorek, 25 Cze 2024
Znajdujesz sie w:     Bursa Regionalna > HISTORIA BURSY
Historia Bursy

 

Budynek, w którym obecnie mieści się Bursa Regionalna w Ostrołęce został oddany do użytku 30 XII 1967 r., jako jedyny obiekt tego typu na terenie miasta. Na początku służył wychowaniu i kształtowaniu cech osobowościowych przyszłych nauczycieli Liceum Pedagogicznego.

Rozwój szkolnictwa ponadpodstawowego na terenie miasta powodował ciągłe zmiany organizacyjne internatu. W kolejnych latach funkcjonował tu internat szkolny Technikum Budowlanego, następnie Zespołu Szkół Zawodowych nr 3.

Od roku 1982 w Internacie Studium Nauczycielskiego zamieszkały tylko dziewczęta kształcące się i przysposabiające do zawodu nauczyciela. W roku 1988 (kiedy w Ostrołęce powstało II Liceum Ogólnokształcące) nastąpiła kolejna zmiana i w internacie zamieszkała młodzież pochodząca z różnych środowisk społecznych, uczęszczająca do Liceum Ogólnokształcącego, Studium Nauczycielskiego, MSZ oraz nowo powstałego Kolegium Nauczycielskiego.
Przy II Liceum Ogólnokształcącym internat pozostawał do 1996 roku. W roku szkolnym 1996/97 decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania internat został przejęty przez Zespół Kolegiów Nauczycielskich.
Kolejny rok szkolny 1997/98 przyniósł kolejne zmiany organizacyjne dotyczące pracy stołówki i żywienia młodzieży w internacie. Decyzją władz oświatowych całodzienne wyżywienie młodzieży mieszkającej w internacie przejęły Warsztaty Gastronomiczne Zespołu Szkół Zawodowych nr 4. Pomieszczenie kuchni i zaplecze gospodarcze zostały zamknięte.
W lipcu 2010 r. na bazie Internatu przy Zespole Kolegiów Nauczycielskich w Ostrołęce została utworzona Bursa Regionalna.


Od początku istnienia internatu kierownikiem był Pan Bolesław Dziuban, po nim stanowisko obejmowali kolejno:

  1. Witold Grucelski – w latach 1969 – 1971
  2. Zdzisław Wysocki – w latach 1971 – 1973
  3. Róża Prusaczyk – w latach 1973 – 1979
  4. Stanisław Mrozek – w latach 1979 – 1982
  5. Tadeusz Kluczek – w latach 1982 –1983
  6. Leokadia Strzeszewska – w latach 1983 –1983
  7. Władysław Zera – w latach 1983 –2004
  8. Teresa Antoszewska – w latach 2004 – 2008
  9. Krzysztof Prot od 2008 do 09.2010

W 2010 roku Dyrektorem Bursy Regionalnej w Ostrołęce została Pani Alina Ambroziak.