Dzisiaj jest niedziela, 29 Sty 2023
Znajdujesz sie w:     Bursa Regionalna
PROGRAM PROFILAKTYCZNY„Żyj w zgodzie z innymi”

Jednym  z głównych celów pracy Bursy Regionalnej w Ostrołęce jest zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa i zaspokojenie ich potrzeb w tym: ochronę przed przemocą, i innymi przejawami patologii społecznej.

Działania, które  zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się niekorzystnych psychologicznych, społecznych i zdrowotnych konsekwencji, zaburzające prawidłowy rozwój to tzw. zachowania ryzykowne, aby im zapobiegać konieczna jest profilaktyka.

Profilaktyka jest istotnym elementem wychowania. Jest chronieniem młodego człowieka przed zagrożeniami i reagowaniem na pojawiające się zagrożenia.

W terminie od 19.09.2011 r. do 19.10.2011 r. w Bursie Regionalnej w Ostrołęce przeprowadzony został PROGRAM PROFILAKTYCZNY pt. „Żyj w zgodzie z innymi”, który opracowała i wdrożyła wychowawczyni Sylwia Lewandowska.

Cele programu, które zostały zrealizowane w tym okresie to:

  • eliminowanie zachowań agresywnych i przemocy wśród młodzieży,
  • wzrost poziomu poczucia bezpieczeństwa wychowanków na terenie placówki,
  • dostarczenie wychowankom wiedzy na temat przyczyn zachowań agresywnych,
  • wykształcenie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie z sytuacją przemocy i agresji,
  • kształcenie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych,
  • integracja wychowanków oraz wzmocnienie więzi koleżeńskich,
  • rozbudzanie wśród wychowanków zainteresowań, wskazywanie form i sposobów spędzania czasu wolnego,
  • kształcenie postawy asertywnej.


Metody pracy które wykorzystano przy realizacji programu to:

  • dyskusja, pogadanka, mini drama, krąg,  rysunki, niedokończone zdania, mapa asertywności, burza mózgów, wizualizacja, wypełnianie tabel, ćwiczenia zawierające elementy rozwijające twórcze myślenie, zabawy i gry integracyjne.