Dzisiaj jest wtorek, 09 Sie 2022
Znajdujesz sie w:     Bursa Regionalna > KORONAWIRUS > Rozwój - Profilaktyka - Relaks > Wolontariat
Wolontariat


Siła motywacji wolontariusza

Motywacja jest podstawą każdego działania, jakie podejmujemy. Jest czynnikiem pobudzającym, zachęcającym, sprawiającym, że robimy coś z zapałem, przyjemnością i zaangażowaniem.

Motywacja to wewnętrzny proces wyboru, jakiego dokonujemy między różnymi zachowaniami, aby osiągnąć cele, które są wyrazem cenionych przez nas wartości oraz służą zaspokajaniu naszych potrzeb czy aspiracji. To stan gotowości do podjęcia określonego działania, którego główną funkcją jest takie zorganizowanie czynności i skupienie energii, by możliwe stało się osiągnięcie danego efektu.
Zgodnie z tym motywowanie polega na świadomym i celowym oddziaływaniu na motywy postępowania ludzi poprzez stwarzanie odpowiednich środków i warunków do ich realizacji, a tym samym „pobudzaniu” do podejmowania określonych zadań. To oddziaływanie może również dotyczyć kreowania oczekiwań.

Do podjęcia pracy wolontariackiej ludzi skłaniają różne motywy – może to być potrzeba zrobienia czegoś ważnego, chęć zdobycia doświadczenia zawodowego, nadzieja na życiową zmianę, pragnienie kontaktu z ludźmi, głębokie przekonanie o słuszności działań społecznych, chęć sprawdzenia się, osiągnięcia osobistej satysfakcji, itd. Na poziomie symbolicznym motywy te można podzielić na trzy grupy:
towarzyskie / społeczne – wolontariusz chce poznać nowych ludzi, aktywnie i ciekawie spędzić czas, zdobyć pewien status i zyskać uznanie bądź przynależeć do grupy;
pragmatyczne – wolontariusz chce pomagać ludziom, zrobić coś pożytecznego, zdobyć pewne umiejętności i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy;
psychologiczne – wolontariat jest sposobem na określenie swej tożsamości i zwiększenie samooceny, wyróżnieniem się spośród innych, działaniem w myśl własnych szlachetnych wartości, szansą znalezienia własnego sposobu na życie.

Nie bój się słuchać, nie szukaj ideałów, podejmuj się zadań zgodnie z oczekiwaniami. Przekonaj, że to właśnie ty, poprzez konkretne działania znajdziesz przestrzeń do osiągnięcia rzeczy niemożliwych.

Wolontariusz nie oczekuje i nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia finansowego za swoją pracę. Angażując się społecznie, liczy jednak na zaspokojenie pewnych potrzeb, co niejednokrotnie jest podstawą jego wewnętrznej motywacji. Może to być np. potrzeba dzielenia się, chęć spłacenia długu społecznego („bo ktoś kiedyś mi pomógł”) lub oczekiwanie na uznanie czy poszukiwanie akceptacji. W przypadku młodych ludzi może być to ciekawość świata, chęć zdobycia doświadczenia zawodowego oraz nowych umiejętności lub też potrzeba przynależenia do jakiejś grupy społecznej.

Motywacja bycia wolontariuszem pozostaje sprawą indywidualną. Jak wynika jednak z badań pewne motywacje osób gotowych nieść pomoc pozostają wspólne.
Pamiętaj: Sprawienie, by osiągnięcie celu było postrzegane jako użyteczne, oraz pokazanie, że jego realizacja jest możliwa (właśnie tutaj, u ciebie) to dwa podstawowe warunki podtrzymania procesu skutecznej motywacji.

Wolontariusze do dzieła!!!

Źródło: http://wolontariat.org.pl/wiedza/sila-motywacji/

 

Biblioteka wolontariusza

Pobierz propozycje czytelnicze dla wolontariuszy