Dzisiaj jest wtorek, 11 Sie 2020

Witamy

Naszą witrynę przegląda teraz 31 gości 

Lokalne placówki prowadzone przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Ostrołęce

Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce

Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydział w Ostrołęce


Muzeum Kultury Kurpiowskiej
w Ostrołęce


Znajdujesz sie w:     Bursa Regionalna > Start
Możliwość zakwaterowania w Bursie

 

Drodzy Rodzice i Wychowankowie!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja 2020 roku zmieniającego Rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 r. poz. 871):

  • od dnia 25 maja 2020 r. dopuszcza się możliwość ponownego zamieszkania w Bursie Regionalnej w Ostrołęce, uczniów klas III technikum, odbywających praktyki zawodowe u pracodawców oraz uczniów szkół branżowych I stopnia odbywających staże uczniowskie,
  • od dnia 1 czerwca 2020 r. możliwość taką uzyskują wszyscy uczniowie szkół ponadpodstawowych oraz tegoroczni maturzyści wyrażający chęć korzystania z konsultacji z nauczycielami na terenie szkoły,
  • od dnia 7 czerwca 2020 r. tegoroczni maturzyści mają możliwość zakwaterowania w okresie egzaminów dojrzałości.


Osoby zainteresowane zakwaterowaniem w Bursie od wyżej oznaczonych dni proszone są o zgłoszenie się do wychowawcy grupy bądź sekretariatu placówki w celu uzgodnienia warunków zakwaterowania.
Maturzyści, którzy zostali wykwaterowani proszeni są o ponowne złożenie wniosku o przyjęcie do Bursy Regionalnej, który jest dostępny na stronie internetowej Bursy w zakładce NABÓR.

Rodzicu, pamiętaj:

  • do Bursy Regionalnej przyjmowani są jedynie zdrowi wychowankowie, bez objawów infekcji, nie przebywający obecnie na kwarantannie bądź w izolacji domowej,
  • przekaż niezbędne informacje o stanie zdrowia dziecka, aby bursa mogła zapewnić wychowankowi odpowiednią opiekę podczas pobytu. Poinformuj w szczególności, czy dziecko choruje na chorobę przewlekłą lub znajduje się w tzw. grupie ryzyka,
  • zaopatrz dziecko w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu w placówce,
  • przypomnij dziecku o konieczności zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym o zachowaniu dystansu społecznego (2 metry), unikaniu dotykania oczu, nosa i ust, regularnym myciu rąk wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie oraz sposobie prawidłowego zasłanianiu ust i nosa podczas kichania czy kasłania.

 

Wypełnione druki deklaracji odpowiednio przez rodziców/opiekunów dzieci lub wychowanków pełnoletnich należy złożyć w Bursie Regionalnej w Ostrołęce przed zakwaterowaniem. Druki dostępne do pobrania poniżej

Druk deklaracji dla rodziców/opiekunów

Druk deklaracji dla wychowanków pełnoletnich

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Głównym Inspektoratem Sanitarnym przygotowało szereg wytycznych przeciwepidemicznych, które zapewnią dzieciom, uczniom, wychowawcom i pracownikom bezpieczne warunki nauki i pracy w czasie epidemii związanej z COVID-19.

Z poważaniem
Alina Ambroziak
Dyrektor Bursy Regionalnej w Ostrołęce


 

Budżet Obywatelski Mazowsza

Biuletyn Informacji Publicznej

Bursy Regionalnej w Ostrołęce

 


Osiągnięcia, podziękowania


BURSY REGIONALNEJ

W OSTROŁĘCE

Rekrutacja 2020 Plakat

Dopalacze kradną życie!