TURNIEJ WIEDZY O REGIONIE ORAZ MIEŚCIE OSTROŁĘKA Drukuj

Głównymi celem Turnieju było:

  • upowszechnianie wiedzy i zamiłowania do historii Ostrołęki i regionu,
  • rozbudzanie wśród wychowanków zainteresowania rozwojem miasta i regionu,
  • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie.

W Turnieju brały udział wychowanki grupy I, II i III,  każdą grupę reprezentowały drużyny, w skład której wchodziły 4 osoby na czele której stał Kapitan drużyny. Zadaniem każdej z drużyn było przygotowanie się do Turnieju, pogłębienie swojej wiedzy na temat  czterech miejscowości – Czarni, Kadzidła, Myszyńca oraz miasta Ostrołęka. Zespoły składające się z 4 osób,  odpowiadały na wylosowane pytania.

Duch walki był wielki, drużyny wspaniale walczyły o punkty. Młodzież wykazała się dużą wiedzą.

Zwycięzcami została drużyna CZARNYCH reprezentująca grupę II, drużyna BIAŁYCH – reprezentująca grupę III zajęła drugie miejsce, miejsce trzecie zajęła drużyna NIEBIESKICH – reprezentująca grupę I.