Zakwaterowanie wychowanków w Bursie Regionalnej w Ostrołęce na rok szkolny 2021/2022 Drukuj

Drodzy Rodzice i Wychowankowie!

Informujemy, że kwaterowanie młodzieży odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2021 r. w godzinach 14:00 - 20.00 i 1 września 2021 r. w godzinach 8.00 – 15.00.

Bardzo prosimy Wychowanków i Rodziców / Opiekunów prawnych o zapoznanie się z następującymi dokumentami:

1. Zasady zakwaterowania w Bursie Regionalnej,

2. Procedura organizacji pracy Bursy Regionalnej w okresie epidemii

oraz dostarczenie do bursy wypełnionych i podpisanych dokumentu:

  • Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego w związku z COVID-19.

Wychowanków nowoprzyjętych prosimy o przywiezienie ze sobą odpisu skróconego aktu urodzenia lub tymczasowego dowodu osobistego i zaświadczenia z Urzędu Gminy lub Miasta o zameldowaniu na pobyt stały.

Wychowanek podczas zakwaterowania w bursie zobowiązany jest do zakrywania ust i nosa.

Rodziców/Prawnych Opiekunów wychowanków nowoprzyjętych i wychowanków, którzy mieszkali w poprzednim roku szkolnym prosimy, aby w dniu zakwaterowania dostarczyli podpisane dokumenty, o których mowa powyżej. Dostarczenie podpisanych dokumentów jest warunkiem zakwaterowania dziecka w bursie.

Wychowankowie, którzy nie zgłoszą się do bursy do dnia 1 września 2021 r. do godz.15:00 i nie powiadomią (telefonicznie) o przyczynie swojej nieobecności zostaną skreśleni z listy mieszkańców Bursy Regionalnej w Ostrołęce.

Do bursy należy przywieźć tylko niezbędne rzeczy osobiste:

  • poszwę na kołdrę, poszewkę na poduszkę, prześcieradło,
  • talerzyk, kubek i sztućce, które mogą się przydać w pokoju do własnego użytku,
  • klapki pod prysznic i obuwie na zmianę,
  • ręcznik i przybory toaletowe,
  • ścierkę do naczyń.

W dniu 31 sierpnia o godz. 16.00 w sali nr 38 odbędzie się zebranie rodziców wychowanków z Dyrektorem i wychowawcami bursy.

W dniu zakwaterowania do placówki wraz z dzieckiem może wejść tylko 1 opiekun, wyposażony w maseczkę zakrywającą nos i usta.

W dniu zakwaterowania należy dokonać wpłaty kaucji w wysokości 100 złotych, gotówką w kasie bursy.

Opłaty za zakwaterowanie i wyżywienie należy dokonywać wyłącznie do 15 dnia każdego miesiąca przelewem na konto bankowe Bursy Regionalnej w Ostrołęce:

61 1020 1026 0000 1502 0230 2271

Na dowodzie wpłaty proszę wpisać nazwisko i imię dziecka oraz informację, że wpłata dotyczy wyżywienia i zakwaterowania za miesiąc ……… (proszę wpisać miesiąc i rok, którego wpłata dotyczy).

Wyżywienie rozpoczyna się w dniu 2 września 2021 r. od śniadania.

 

Z poważaniem
Alina Ambroziak
Dyrektor Bursy Regionalnej w Ostrołęce


1. Zasady zakwaterowania w Bursie Regionalnej

2. Procedura organizacji pracy Bursy Regionalnej w okresie epidemii

3. Oświadczenia rodzica/opiekuna prawnego w związku z COVID-1