Dzisiaj jest czwartek, 25 Lip 2024
Znajdujesz sie w:     Bursa Regionalna > PROCEDURY
Procedury

Procedury obowiązujące w Bursie Regionalnej w Ostrołęce


Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem – Procedura postępowania w przypadku krzywdzenia wychowanków Bursy Regionalnej w Ostrołęce

Procedura postępowania w przypadku samookaleczenia lub innych przejawów autoagresji, prób samobójczych


Procedura rozwiązywania konfliktów w bursie


Procedura postępowania w przypadku znalezienia u wychowanka substancji przypominającej narkotyk lub dopalacz


Procedura postępowania w przypadku, gdy wychowanek jest podejrzewany o posiadanie narkotyku lub środków odurzających


Procedura postępowania w sytuacji, gdy wychowanek przychodzi do bursy lub przebywa w bursie pod wpływem alkoholu, narkotyków lub środków odurzających (dopalacze)


Procedura postępowania wobec wychowanka — sprawcy czynu karalnego lub przestępstwa


Procedura postępowania wobec wychowanka, który stał się ofiarą czynu karalnego lub przestępstwa